Musiikin hahmotusopinnot

Musiikin perusteet (mupe) ovat musiikinteoriaan, musiikin hahmottamiseen ja omaksumiseen sekä nuotinlukuun ja musiikin historiatietoisuuteen liittyviä taitoja. Raahen musiikkiopistossa näitä taitoja opiskellaan yhteisten ja valinnaisten perusopintojen opintojaksoilla. Myös syventäviin opintoihin kuuluvat mupe-aineiden yhteiset ja valinnaiset opintojaksot.

Musiikin perusteet kuuluvat jokaisen oppilaan opinto-ohjelmaan pääsääntöisesti 10. ikävuodesta tai 4.-luokkalaisesta alkaen. Perustelluista syistä aloitusikä voi olla aikaisempi tai myöhäisempi. Syventävien opintojen musiikin perusteiden opinnot voi aloittaa jo ennen perusopintojen suorittamista.