Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja. Oppivelvollisuusiän ylittäneet luku- ja kirjoitustaidon koulutusta tarvitsevat, joilta perusopetus on suorittamatta, ohjataan myös aikuisten perusopetukseen.

Aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot.

Hakeminen ja opetus

Aikuisten perusopetukseen haetaan verkkolomakkeella. Muussa tapauksessa ollaan suoraan yhteydessä aikuisten perusopetuksen opettajaan (Anni Jaatinen, puh. 040 130 8254). Valmistavaa opetusta järjestetään Saloisten koulun alaisuudessa, mutta opetustilat ovat Rantakatu 5A, ent. Pitkänkarin koulu.

Muualla verkossa

Raahen kaupungin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

Aikuisten perusopetuksen opettaja
Anni Jaatinen
Puh. 040 130 8254
anni.jaatinen [at] raahe.fi
Opinto-ohjaaja
Aija Rantasuo
Puh. 040 136 5168
aija.rantasuo [at] raahe.fi