Opetussuunnitelma

Koulun kasvatus ja opetus perustuvat paikalliseen opetussuunnitelmaan ja sen pohjalta laadittuihin koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Valtakunnalliset normit ja opetussuunnitelman perusteet määrittelevät, kuinka paikallinen opetussuunnitelma on laadittu.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeiset asiat, kuten perusopetuksen arvoperusta ja tehtävä, oppimiskäsitykseen, oppimisympäristöön, toimintakulttuuriin ja työtapoihin liittyvät periaatteet, oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja oppilaan ohjaukseen, tukemiseen ja arviointiin sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät toimintalinjat.

Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan 1.1.2014 ja sen perusteella tehdyt kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmaosiot otettiin käyttöön 1.8.2014.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1 - 6. Tämän jälkeen jokainen uusi vuosiluokka opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaan.

Lisätietoja:

Opetussuunnitelmavastaava Susanna Kastell, susanna.kastell [at] raahe.fi

Muualla verkossa:

Kulttuuriopetussuunnitelma KUKAS(ei-saavutettava)