Nuorten työpajat

Nuorten työpajatoiminta Raahessa
Nuorten työpajatoiminta on tarkoitettu nuorille, jotka ovat iältään alle 29-vuotiaita. Nuorten työpajatoiminnan työmuotoina ovat starttivalmennus ja toiminnalliset pajat nuorille, jotka haluavat oppia käytännön työtaitoja. Nuorten työpajatoiminnassa valmentautujat saavat yksilöohjausta sekä ryhmävalmennusta. Nuorelle laaditaan henkilökohtainen valmennussuunnitelma tavoitteineen, joiden toteutumista tarkistetaan valmennuksen edetessä.

Starttivalmennus
Starttivalmennusryhmiä aloittaa kaksi vuodessa, helmikuussa ja toinen syyskuussa. Valmennuksessa voi jatkaa myös pidemmän ajan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Starttivalmennuksen sisällöt ovat henkilökeskeinen voimavaravalmennus (Hevari), koulu- ja oppilaitosvierailut, yhdessä liikkuminen ja harrastaminen. Sisällöt voivat olla myös valmentautujien itsensä määrittelemiä aiheita, kuten aloittamisen vaikeus, mielenterveyden tukeminen ja unen-, asumisen-, ja taloudenhaasteet. Nuorelle laaditaan valmennuksen alussa yksilöllinen valmennussuunnitelma, jossa määritellään valmennukselle tavoitteet ja selvitetään nuoren kanssa avuntarpeet.

Starttivalmennuksen sisällöt on opinnollistettu tutkintoon valmentaviin opintoihin (Tuva) ja aavo.fi -palvelun kautta opiskeltaviin YTO - aineisiin. Valmentautujien on mahdollista suorittaa opintoja starttivalmennuksen aikana ja saada opinnoista Paikko-osaamistodistus. Pääpaino ei kuitenkaan ole opinnoissa, vaan valmentautujien yksilöllisessä tukemisessa eli yksilövalmennuksessa.

Toiminnalliset pajat
Toiminnallisilla pajoilla valmentautujat pääsevät tekemään yksin, yhdessä ja pienessä ryhmässä monipuolisia kädentaitojen töitä. Pajalla on mahdollista tehdä taidetta, kunnostaa ja remontoida sekä tehdä käsitöitä. Toiminnalliset pajat tekevät retkiä taidenäyttelyihin ja museoihin. Toiminnan kantavana periaatteena on hyödyntää kierrätysmateriaalia mahdollisimman paljon. Valmentautujien tehtäviin kuuluu ylijäämäruuan jakaminen ja kierrätyksestä vastaaminen. Toiminnallisilla pajoilla tehdään myös itsetuntoa vahvistavia harjoitteita, opetellaan työelämä taitoja, harjoitellaan omien asioiden hoitamista ja tuetaan työkykyä.

Toiminnalliset pajat on opinnollistettu laitoshuoltoon ja kahvilapalveluihin. Valmentautujien on mahdollista opiskella ja saada Paikko-osaamistodistus puhtausalalta sekä kahvilapalveluista.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit päästä mukaan työpajatoimintaan, jos olet alle 29-vuotias.

Palvelu on kaikille alle 29 -vuotiaille nuorille.