Maksut ja taksat

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen taksat Raahessa muodostuvat 1.1.2021 alkaen alla esitellyllä tavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 171 §) mukainen poikkeuslupa

  • myönteinen poikkeuslupa 500 €
  • kielteinen ja alle 50 m2:n laajennus tai alle 50 m2:n talousrakennus 250 €

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 137 §) mukainen suunnittelutarveratkaisu

  • myönteinen ratkaisu 500 €
  • kielteinen ratkaisu 250 €

Rantapoikkeaminen (Ely:n ratkaisuvallasta kaupungille siirtyneet ratkaisut)

  • myönteinen ratkaisu 500 €
  • kielteinen ratkaisu 250 €