Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. 
Koska kuntien rakennusjärjestysten tulee vastata rakentamislakia, uudistuvan rakentamisen sääntelyn myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset.
Raahen kaupunki tekee rakennusjärjestyksen päivityksen yhteistyössä Siikajoen kunnan kanssa.

Rakennetun ympäristön lautakunta on 17.1.2024 päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamistyön .
Rakennusjärjestyksen muutostyö on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, jonka hyväksyy noudatettavaksi rakennetun ympäristön lautakuntakunta.

Rakennusjärjestys 2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Raahen kaupungin rakennetun ympäristön lautakunta on päättänyt 14.2.2024 § 20 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Rakennusjärjestys 2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutus(pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma(pdf)