Varhaiskasvatukseen hakeminen

Olen työllistynyt tai saanut opiskelupaikan ja varhaiskasvatuspaikan tarve on äkillinen. Pitääkö minun tehdä sähköinen varhaiskasvatushakemus?

Aina, kun perhe tarvitsee lapselleen varhaiskasvatuspaikan, tulee tehdä sähköinen hakemus eDaisyssa. Niin myös äkillisessä tai ennakoimattomassa hoidontarpeessa. Lisäksi voit tarvittaessa ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.                                                                        

Varhaiskasvatushakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja äkillinen hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Vähimmäisaika paikan järjestämiseen on siis kaksi viikkoa. Linkki sähköiseen asiointiin löytyy varhaiskasvatuksen nettisivuiltamme.

Miten toimin varhaiskasvatuspaikan saamiseksi, kun suunnittelen töihin / opintoihin hakeutumista, enkä tiedä tarkkaa aloittamispäivää?

Perheen tulee ennakoida mahdollinen työ- tai opiskelupaikka eli hakea varhaiskasvatuspaikkaa jo siinä vaiheessa, kun työ tai opinnot ovat suunnitteilla (4 kk ennen tarvetta). Käy tekemässä sähköinen varhaiskasvatushakemus (eDaisyssa). Paikan voi perua ja hakemusta voi muokata ja tarkentaa vielä ennen paikan saamista.

Mikä päivämäärä kannattaa laittaa hakemukseen, jotta paikan saa? 

Hakemukseen tulee laittaa se päivämäärä, milloin tarve varhaiskasvatukselle on. Elokuussa paikkoja vapautuu eniten, kun yksi ikäluokka lähtee kouluun.

Pääsevätkö sisarukset samaan varhaiskasvatuspaikkaan?

Sisarukset pääsevät samaan varhaiskasvatuspaikkaan, jos yksikössä on riittävästi vapaita paikkoja. Jos perheen toivomassa varhaiskasvatusyksikössä on paikka vain osalle sisaruksista, voidaan perheen toisille sisaruksille joutua tarjoamaan paikkaa toisesta yksiköstä. Perhe voi kuitenkin tehdä muutosilmoituksen (toive hoitopaikan vaihdosta) otettuaan paikat vastaan ja tällöin muualle hoitoon sijoitettu sisarus voi jonottaa toivepaikasta vapautuvia paikkoja ja siirtyä sitten myöhemmin samaan paikkaan sisarustensa kanssa.

Olen vuorotyössä. Miten saan lapselle varhaiskasvatusta iltaisin ja viikonloppuisin? 

Voit saada paikan vuoropäiväkodista, jos lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat huoltajat
käyvät vuorotyössä tai iltaopinnoissa. Jos vain toinen talouden huoltajista on vuorotyössä, ei vuorohoitopaikan saannin edellytykset täyty.

Millä perusteella paikat jaetaan? Kuka päättää, että kuka saa minkäkin paikan?

Kaikki hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä varhaiskasvatustoimistolla ja varhaiskasvatuksen palveluohjaaja on tarvittaessa yhteydessä perheeseen paikan järjestelyä ja tietojen tarkennuksia varten. Paikat täytetään järjestyksessä ja lopulliset päätökset tekee yleensä päiväkodin johtaja.

Milloin saan tiedon lapseni varhaiskasvatuspaikasta?

Tieto myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille sähköisen asioinnin kautta (eDaisy). Yleensä perheeseen otetaan yhteyttä myös puhelimitse (päiväkodinjohtaja /palveluohjaaja) hakemuksen tietojen tarkennuksia ja käytännön asioita varten.

Uuden kauden aloituksen eli elokuun alkupuolen hoitojärjestelyistä ilmoitetaan yleensä perheille touko-
kesäkuun aikana. Muulloin hoitopaikasta ilmoittaminen ajoittuu lähelle varhaiskasvatuksen alkamisen ajankohtaa, koska vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja täytetään lasten hoidon alkamisajankohdan mukaan. Jos olette hakeneet paikkaa kesken kauden, päätös tulee useimmiten edellisen kuukauden aikana, kuitenkin viimeistään noin kahta viikkoa ennen hoidon aloitusta.

Miksi lapseni sai paikan toisesta päiväkodista kuin mihin haimme?

Hakemaanne päiväkotiin oli enemmän hakemuksia kuin vapautuvia paikkoja tai varhaiskasvatusyksikkö oli jo täynnä. Voitte tehdä muutosilmoituksen (toive hoitopaikan vaihdosta) toiveestanne toiseen päiväkotiin, kun olette ottaneet teille tarjotun paikan vastaan. Näin jonotatte toivomastanne päiväkodista vapautuvia paikkoja, jos ette halua lapsenne jäävän lopullisesti jo saamaanne päiväkotiin.

Mitä teen, jos meille tarjottu varhaiskasvatuspaikka ei ole mieluinen eikä juuri siitä yksiköstä johon haimme?

  • Jos ette ota vastaan tarjottua paikkaa: Mikäli perheenne ei ota vastaan lapselle tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittakaa siitä mahdollisimman pian päiväkodin johtajalle ja kieltäytykää tarjotusta paikasta myös eDaisyssa. Teidän pitää kieltäytymisen jälkeen hakea toista varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen eli teette uuden hakemuksen. Maksimissaan neljän kuukauden järjestämisaika alkaa uuden hakemuksen jättämisestä.
  • Otatte vastaan paikan: Jos lapsellenne tarjottu varhaiskasvatuspaikka ei järjestynyt toivomastanne yksiköstä, mutta otatte paikan vastaan, voitte hakea lapsellenne siirtoa toivomaanne yksikköön täyttämällä eDaisyssa muutosilmoituksen (toive hoitopaikan vaihdosta). Muutosilmoituksen avulla lapsenne jää jonottamaan siirtolistalle toivomastanne päiväkodista myöhemmin vapautuvia paikkoja.

Voinko vaihtaa varhaiskasvatuksen aloituspäivää?

Jos päätöstä ei ole vielä tehty, aloituspäivää voi hakuaikana muuttaa.

Voimmeko hakea samanaikaisesti sekä kunnalliseen että yksityiseen varhaiskasvatukseen? 

Voitte. On kuitenkin tärkeää muistaa perua toinen hakemus mahdollisimman pian, kun saatte toivomanne paikan.

Miten yksityiseen päiväkotiin haetaan?

Ottakaa yhteyttä yksityisiin päiväkoteihin, joihin haluatte hakea. He neuvovat teitä hakemiskäytäntöjensä ja muidenkin heidän toimintaansa liittyvien asioiden suhteen.

Voiko muu kuin raahelainen perhe saada muutamaksi kuukaudeksi varhaiskasvatuspaikan, kun perhe on täällä isän työn vuoksi, mutta eivät jää pidemmäksi aikaa? 

Voi saada, jos asuinosoite on Raahessa ja paikkaa on haettu ajoissa.