Yleistä varhaiskasvatuksesta

Lapseni on aloittamassa varhaiskasvatuksen, miten tutustuminen järjestyy?
Lapsen tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan sovitaan yhdessä vanhempien ja päiväkodin kesken. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutustuminen helpottaa lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta. Päiväkodinjohtaja on teihin yhteydessä, jotta voitte sopia tutustumiskäynneistä ja muistakin käytännön järjestelyistä lapsenne varhaiskasvatukseen liittyen.

Haluan tehdä muutoksia lapseni varhaiskasvatuspäivän pituuteen, keneen otan yhteyttä? 
Tehkää muutosilmoitus eDaisyssa (tuntirajavalinnan muutos). Ilmoittakaa asiasta myös lapsenne päiväkotiryhmään.

Miten irtisanon lapseni varhaiskasvatuspaikan?
Vanhempien tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen päättymisestä yksikön esihenkilölle. Irtisanomisilmoitus tulee tehdä myös sähköisesti eDaisyssa.

Haluaisin saada lapseni eri päiväkotiin, kuin missä hän nyt on. Miten se onnistuu?
Siirto onnistuu, jos haluamassanne päiväkodissa on vapaita paikkoja. Tehkää muutosilmoitus (toive hoitopaikan vaihdosta) sähköisesti eDaisyssa. Pääsääntöisesti päiväkodin vaihdot toteutetaan elokuussa toimikauden alussa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös kesken kauden, jos paikkoja vapautuu.   

Mitä varhaiskasvatus maksaa yksityisessä päiväkodissa? 
Yksityinen palveluntuottaja tekee perheen kanssa hoitosopimuksen, jossa maksusta ja muista käytännöistä sovitaan. Yksityinen palveluntuottaja määrittää maksunsa itse. Kunta tukee maksua yksityisen hoidon tuella ja mahdollisella kuntalisällä.

Olemme palkkaamassa kotiimme yksityisen hoitajan lapsellemme. Mistä voin varata haastatteluajan, jotta kunta voi hyväksyä yksityisen hoitajan ja näin saamme yksityisen hoidon tuen? 
Olkaa yhteydessä yksityisen varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöön puhelimitse numeroon 040 130 8213. Hänen kanssaan voitte sopia haastatteluajan ja sopia muistakin käytännön asioista. Mukana haastattelussa hoitajalla tulee olla työsopimus, Kelan WH2-lomake täytettynä ja henkilöllisyystodistus sekä rikostaustaote. Lisätietoja yksityiseen varhaiskasvatukseen liittyen löydät myös kaupunkimme nettisivuilta Yksityinen varhaiskasvatus