Asemakaavoitus

Raahen kaupungin alueella laaditaan parhaillaan kymmentä eri asemakaavaa. Näistä viisi mahdollistaa uutta asumista taajama-alueelle tai sen välittömään yhteyteen. Kolme kaavoista ohjaa teollisuusrakentamisen rakentamista. Asemakaavat laaditaan voimassa olevaa yleiskaavaa noudattaen.

Asemakaavoituksen merkittäviä aihekokonaisuuksia

Keskeisen taajaman rakenne ja palvelut 

Tällä hetkellä keskeisen taajaman virkistyspalvelujen kehittämistä varten laaditaan Pikkulahden asemakaavaa ja asemakaavanmuutosta (Akm 240). Asemakaavaa laaditaan yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Asemakaava laaditaan kahdessa osassa, jossa aluksi laaditaan alueelle puistosuunnitelma, joka jatkossa ohjaa alueen asemakaavan laaditaa.

Raahen kaupungin monipuolista tonttitarjontaa lisää ja kehittää uusi kaupunkiympäristöön sijoittuva merellinen ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täydentävä asuntoalue Kaupunginlahdenrannan alueella Pitkässäkarissa. Kaupunginlahdenrannan asemakaavan (Ak 215) laadinta on käynnistynyt vuoden 2018 keväällä. Asemakaavoituksen liikenteellisenä tavoitteena on luoda sujuvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueelta ulkopuoliseen katuverkkoon.

Vanhan kaupungin arvokas kulttuuriympäristö

Vanhan kaupungin alueen rakentamisen tulevaisuus tullaan ratkaisemaan kokonaisuutena. Alueella käynnistetään vuoden 2018 lopussa arvokkaan kulttuuriympäristön asemakaavoitus. Laaja asemakaavanmuutosalue jaetaan useampiin muutosalueisiin. Näin suunnittelu tulee etenemään vaiheittain. Suunnittelun tavoitteena on ratkaista aluekokonaisuuden ja rakennuskannan suojelua koskevat kysymykset sekä lisärakentamisen mahdollisuudet. Alue on yleiskaavassa varattu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja.

Asemakaavan muutosalueeseen sisältyy Raahen Vanhan kaupungin 1.–4. kaupunginosat, 5. kaupunginosan Koulukatuun rajautuvat korttelit ja 15. kaupunginosan kortteli 55 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet. Aluerajaus tarkentuu, kun kaavoitus käynnistyy.