Puhtauspalvelut

Puhtaus on viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Raahen kaupungin puhtauspalvelut tuottaa ympäristöä säästävää ja kiinteistön arvon säilyttävää ylläpito- ja perussiivousta ensisijaisesti kaupungin päiväkodeille ja kouluille. Lisäksi se ostaa kaupungin muihin kohteisiin siivouspalvelua yrityksiltä.

Puhtauspalveluilla luodaan tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa. Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakaslähtöisesti.

Tarkoituksenmukaisen puhtaanapidon avulla säilytetään tilat ja pintamateriaalit mahdollisimman kauan hyvässä kunnossa. Puhtaanapidon tarkoitus on myös edesauttaa työturvallisuutta ja palontorjuntaa.

Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso. Harvemmin suoritettavassa perussiivouksessa poistetaan se pinttynyt ja kiinnittynyt lika, jota ylläpitosiivouksen avulla ei saada poistettua.

Puhtauspalveluissa panostetaan ympäristöystävällisyyteen. Siivousvälineiden ja -menetelmien kehittymisen myötä pystytään merkittävästi vähentämään veden ja puhdistusaineiden käyttöä päivittäisessä siivoustyössä.

Laitoshuoltaja ajaa yhdistelmäkoneella.
Yhdistelmäkoneella ajoa. Kuva: Sonja Konu