Päiväkotiruokailu

Päiväkotiruokailu antaa puhtia hoitopäivään sekä rakennuspalikoita lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Päiväkodeissa tarjotaan maistuvia ja täysipainoisia aterioita, joiden avulla lapsi pääsee totuttelemaan uusiin makuihin ja saa hyvän mallin monipuoliseen, terveelliseen ruokailuun. Ruokahetket opettavat myös hyviä ruokailutapoja sekä nauttimaan yhdessä syömisestä.

Hoitopäivän aikana lapsille tarjotaan aamupala, lounas sekä iltapäivään sijoittuva välipala. Näiden lisäksi vuoropäiväkodeissa tarjotaan myös päivällinen sekä iltapala. Käytössä on päiväkotien ja koulujen yhteinen, viiden viikon kiertävä ruokalista. Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan kohderyhmän tarpeet ja mieltymykset. Listalta löytyykin perinteisiä makuja ja myös tutustumisia sesongin mukaan uusiin makuihin.

Erityisruokavalion ilmoituslomake on päivitetty 22.5.2019 alkaen vastaamaan kansallista allergiaohjelmaa ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ruokailusuosituksia. Varhaiskasvatuksessa ”Terveyttä ja iloa ruoasta” ja kouluruokailussa ”Syödään ja opitaan yhdessä”.

Ohessa sähköisesti täytettävä erityisruokavalion ilmoituslomake ja manuaalisesti täytettävä (pdf) lomake sekä erityisruokavalio-ohjeistus. Lomake palautetaan päivähoidossa päiväkodin keittiölle ja päivähoidon hoitohenkilöstölle.  Alakoulun oppilaan lomake palautetaan keittiölle ja luokanvalvojalle, joka on mukana ruokailutilanteessa. Yläkoulun oppilaan lomake palautetaan keittiölle ja  luokanvalvojalle on riittävää tiedottaa vain esim. adrenaliiniruiskeen mahdollisesta käyttämisestä anafylaksian varalta.