Kasvatus, opetus ja kirjasto

Kirjasto tekee yhteistyötä sekä päiväkotien että koulujen kanssa. Jo alle kouluikäisinä lapsille järjestetään kirjastokäyntejä ja satuhetkiä. Myös heidän vanhempiaan tuetaan lastensa lukutaidon kehittämisessä kertomalla kirjoista ja lukemisen tärkeydestä päiväkotien vanhempainilloissa.
 

Piirroskuva, jossa lastenkirjapinon päällä istuu siili
Lastenosaston tunnuseläin, kuva. H. Nikula

Lastenosaston tunnuseläin on siili

Kirjastonkäytön opetus aloitetaan esikouluvaiheessa ja sitä syvennetään vähitellen kaikilla luokilla koko peruskoulun ja toisen asteen opiskelun ajan. Lukutaidon kehittymistä ja lukemisharrastusta edistetään järjestämällä oppilaille kirjavinkkauksia sekä kirjastoissa että kouluilla. Lisäksi jokaiselle luokkatasolle on laadittu oma kertomakirjallisuuslista, josta oppilas valitsee haluamansa kirjat luettavakseen ja saa ilmoitetun vähimmäismäärän luettuaan kirjallisuusdiplomin. Lukemisesteisille lapsille ja nuorille kirjasto tarjoaa kanavan Celia-kirjaston palveluihin.

Kallen ja Keijon kirjastoluokat -video, kesto 7:24 min. Animaation toteutus Tuomas Toivainen.