Maksut

Kirjastolain mukaan kirjaston omien aineistojen lainaaminen ja varaaminen sekä kirjaston antama ohjaus ja neuvonta ovat maksuttomia asiakkaille, mutta muista suoritteista, kuten myöhässä palautetuista aineistoista ja varatun aineiston noutamatta jättämisestä, kunta voi periä maksun. 

Outi-kirjastoissa lasten ja nuorten aineistoista tai lapsiasiakkaan lainoista ei peritä myöhästymismaksua, mutta palautuskehotuksen lähettämisestä peritään maksu kyseistenkin aineistojen osalta. Kehoitukset lähetetään seitsemän ja 35 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, mutta varattujen aineistojen kohdalla jo eräpäivää seuraavana päivänä. Lasku lähetetään 60 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. 

Mikäli lainattu aineisto vaurioituu asiakkaalla, perii kirjasto vähäisistä korjauksista 3–5 euron maksun, mutta lainauskelvottomaksi vahingoittuneen tai kadonneen aineiston asiakas joutuu korvaamaan ostamalla tilalle uuden tai maksamalla kirjaston määräämän korvaushinnan. Kappalekohtaisesta tekijänoikeusmaksusta johtuen DVD- ja CD-ROM-levyt voi korvata vain maksamalla korvaushinnan. 

Jos asiakas on itse lainannut aineistoa Outi-kirjastojen ulkopuolisesta kirjastosta ja haluaa kirjaston palauttavan sen, peritään lähettämisestä 10 euron maksu.

Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaalle on kertynyt 12 euroa maksuja tai hänelle on lähetetty lasku.

Maksutaulukko

 
Maksun kohde Hinta euroina €
Myöhästymismaksu 0,30 €/pv/nide, lyhytlainat 0,40 €/pv/nide, maksut/laina max. 6 €
1. palautuskehoitus 1.50 €
2. palautuskehoitus 3 €
Kirjastokortti Ensimmäinen kortti ilmainen, seuraava 2 €
Varausmaksu Ei peritä
Noutamaton varaus 1 €
Kaukolaina 1 euro + lähettäjäkirjaston maksu
Ulkomaiset kaukolainat laskun mukaan
Valokopio/tuloste 1-50 kappaletta 0,40 €/sivu
Valokopio/tuloste yli 50 kappaletta 0,20 €/sivu
Kaksipuoleinen tuloste 0,80 €
Myytävä aineisto 0,50-1 €/kappale
Kangaskassi 2 €

Outi-kirjastot