Kirjallisuusdiplomi

Tavoitteita:

  • herättää ja ylläpitää lasten ja nuorten kiinnostusta lukemiseen
  • tutustuttaa lapset ja nuoret eri kirjallisuuden lajeihin
  • edistää lasten ja nuorten lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä
  • antaa lapsille ja nuorille elämyksiä, tuntemuksia, matkoja mielikuvitukseen, seikkailua…

Kirjallisuusdiplomi suoritetaan Oulun kaupunginkirjaston laatimia kirjallisuuslistoja noudattaen.

Diplomin suorittaminen ei ole kenellekään oppilaalle pakollinen mutta suositeltava. Jokainen opettaja päättää itse sen ottamisesta käyttöön luokassaan. Kirjallisuusdiplomilistan kirjoja voi käyttää luokassa tai kotona myös lukuvinkkilistana. Opettajan tulee jollakin tavalla tarkistaa, että oppilas on todella lukenut vaadittavat kirjat.

Luokkakohtaisen diplomin suorittaminen alaluokilla edellyttää kuuden kirjan lukemista. Alaluokkien kirjallisuusdiplomiin luetaan siis kaikkiaan 36 kirjaa. 

Yläluokkien luokkakohtaisia diplomeja varten oppilas lukee kuusi kirjaa eli koko yläkoulun kirjallisuusdiplomiin 18 kirjaa.

Luokkakohtaiset diplomit voi suorittaa millä luokka-asteella tahansa. Suositeltavaa kuitenkin on, että oppilas suorittaa yhden luokkakohtaisen kirjallisuusdiplomin / luokka-aste, jolloin luku-urakasta ei tule liian raskasta.

Kirjallisuusdiplomin suorittamisesta oppilaalle annetaan todistus Todistuksen pohjana opettaja voi käyttää netin valmiita pohjia tai suunnitella todistuspohjan itse.

Lisäkysymyksiä ja kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen anni.lindstrom [at] raahe.fi.