Vesihuolto ja jätevesien käsittely

Vesihuollon tavoitteena on varmistaa riittävästi laadukasta talousvettä asukkaille ja elinkeinoille, sekä viemäröidä ja puhdistaa jätevedet asianmukaisesti.

Kiinteistöjen omistajat tai haltijat vastaavat kiinteistöjensä vesihuollosta. Raahessa toimivat vesihuoltolaitokset ovat Raahen Vesi Oy ja Vihannin Vesi Oy.

Mikäli kiinteistö ei sijaitse viemäriverkoston piirissä, tulee jätevedet käsitellä kiinteistökohtaisesti. Pohjavesialueilla tai enintään 100 m vesistöstä sijaitsevilla, ennen vuotta 2004 rakennetuilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä on tullut kunnostaa 31.10.2019 mennessä jätevesiasetuksen vaatimusten mukaiseksi.

Ympäristövalvonnasta voi hakea poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään 5 vuodeksi, tai vapautusta vesijohto- viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä.