Pinta- ja pohjavedet

Raahen alueella suoritetaan jatkuvasti vesistöjen tilan tarkkailua.

Kaunis ilta-aurinko ja meren tyrsky. Kuva: Terho Männistö.
Meri tyrskyää kauniissa ilta-auringossa. Kuva: Terho Männistö.

Aiempiin vesioikeuden lupiin ja nykyisiin aluehallintoviraston lupiin ja vesistöjen kannalta vähemmän merkittäviin ympäristölupiin sisällytetään usein myös tarkkailuvelvoitteita, jotta voidaan seurata toiminnan vaikutuksia vesistöön, ilmaan ja ympäröivään luontoon. Raahen merialueen vesistön tarkkailuohjelmassa on kolme laajaa kokonaisuutta: I käyttö- ja kuormitustarkkailu, II yhteistarkkailu ja III kalataloustarkkailu.

Jatkuvaa kuormitustarkkailua tehdään mm. jäteveden puhdistamon jätevesipäästöistä ja Laivakankaan kultakaivoksen jätevesipäästöistä. Nämä kuormittajien tiedot sisältyvät osin edellä mainittuun merialueen käyttö- ja kuormitustarkkailuun. Vesistön yhteistarkkailu on veden laadun yleistä seurantaa valitulla näytteenottoverkostolla. Yhteistarkkailun tuloksena voidaan selvittää ja reagoida vesistön tilan muutoksiin kuten sinilevän esiintymiseen ja uimavesien laatumuutoksiin. Kalataloustarkkailuin kautta voidaan seurata kalakannan muutoksia. Keskeinen keino tähän tarkkailuun on seurata ja selvittää kalastajien kalansaaliiden kehitystä. Tapauskohtaisesti kaupunki on mukana teetättämässä muitakin alueittaisia vesistötarkkailuja.

Uimavesi

Raahessa uimavesien laatua valvoo terveydensuojeluviranomainen. Lisätietoa uimarannoista löytyy Kalajoen ympäristöterveydenhuollon sivuilta.