Koulukuljetus

Oppilaskuljetussuunnitelman periaatteet 1.8.2018 alkaen

Raahen tulevaisuuslautakunnan päätöksen 23.5.2018 pykälä 68 mukaisesti kaupunki järjestää koulukuljetuksen vuosiluokille 0–9 seuraavasti:

  • 0–9 lk:n oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 km.
  • Erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti.
  • Jos oppilas hakeutuu toissijaiseen kouluun oppilaalla ei ole kuljetusoikeutta, jolloin oppilaan huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa koulumatkasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
  • Mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka oppilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden aikana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta.
  • Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa toiseen oppilasalueeseen kesken lukuvuoden, koulukuljetus järjestetään lukuvuoden loppuun oppilaalle siinä tapauksessa, että koulumatka on yli 5 km.

Erillisestä anomuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai liian rasittava. Anomuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin ja/tai psykologin lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulumatkan vaarallisuudesta antaa lausuntonsa teiden vaarallisuutta arvioiva työryhmä.

Hakeminen

Huoltajat voivat hakea koulukuljetusta Wilma-järjestelmän kautta. Lomake löytyy kohdasta Hakemukset ja päätökset, tee uusi hakemus.

Opetusvirasto
Rantakatu 5 D, 1. krs
92100 RAAHE
opetustoimi [at] raahe.fi
Toimistosihteeri
Vuokko Pieniniemi
Puh. 040 135 6939
vuokko.pieniniemi [at] raahe.fi