Koulukuljetus

Oppilaskuljetussuunnitelman periaatteet 1.8.2019 alkaen

Raahen tulevaisuuslautakunnan päätöksen 8.5.2019 pykälä 56 mukaisesti kaupunki järjestää koulukuljetuksen vuosiluokille 0–9 seuraavasti:

  • 0–9 lk:n oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 km.
  • Erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti.
  • Jos oppilas hakeutuu toissijaiseen kouluun oppilaalla ei ole kuljetusoikeutta, jolloin oppilaan huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa koulumatkasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
  • Mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka oppilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden aikana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta.
  • Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa kesken lukuvuoden, hän siirtyy samalla uuden lähikoulunsa oppilaaksi. Oppilaalla on oikeus jatkaa entisessä koulussaan, mikäli huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuskustannuksista. Jos koulumatka uuteen lähikouluun on yli 5km, oppilaalle järjestetään kuljetus.

Erillisestä anomuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai liian rasittava. Anomuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin ja/tai psykologin lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulumatkan vaarallisuudesta antaa lausuntonsa teiden vaarallisuutta arvioiva työryhmä.

Hakeminen

Koulukuljetusta haetaan Wilma-järjestelmän kautta. Lomake löytyy kohdasta Hakemukset ja päätökset, tee uusi hakemus.

Opetusvirasto
Rantakatu 5 D, 1. krs
92100 RAAHE
opetustoimi [at] raahe.fi
Hallintosihteeri
Vuokko Pieniniemi
Puh. 040 135 6939
vuokko.pieniniemi [at] raahe.fi