Kehittämistyö

Raahen opetustoimen toiminta perustuu kannustamiseen, hyväksyvään kohtaamiseen sekä oppimisen iloon.

Opetustoimen kehittämisen kantavina teemoina ovat mm. tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä positiivinen pedagogiikka. Tavoitteena on vapauttaa aikaa kiireettömälle yhdessä tekemiselle, yhteisöllisyydelle sekä yhteiselle ajattelulle.

Pedagogisessa kehittämisessä korostuu Elävän OPS:n jatkuva päivittäminen. Tärkeinä teemoina ovat oppilaiden monipuoliset tiedot ja arjen taidot. Kehitämme tiedon hankkimisen taitoja, sopeutumista ympäröivään yhteiskuntaan sekä uuden tiedon tuottamista ja soveltamista.

Kehittämistyössä korostuu kokeilemisen rohkeus sekä lupa onnistua ja erehtyä. Saamme rikkaita kokemuksia niin virheistä kuin onnistumisista.

Kehittämistyömme ja hankkeidemme punaisena lankana on tulevaisuuden uskon luominen ja vahvistaminen. Tavoitteenamme on edistää ja säilyttää oppimismotivaatio. Koulun arjessa luomme luottamusta tulevaan, itseen sekä toisiimme.

Matkalla hyvään tulevaisuuteen -tallenne YouTubessa (1:42 min.)