Oppilaanohjaus

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada oppilaanohjausta.

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. 

Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon. Erityisen tärkeää ohjaus on koulunkäynnin opintoihin liittyviä valintoja tehtäessä sekä nivelvaiheissa, esimerkiksi oppilaan siirtyessä toiseen kouluun.

Ohjaus rakentuu koko koulun yhteistyölle. Oppilaan lähimmät ohjaustahot ovat hänen luokanopettajansa tai luokanohjaajansa sekä muut opettajat. Näiden lisäksi ohjaustyötä tekee erityisesti opinto-ohjaaja. Oppilaanohjauksen toteutustapoja ovat henkilökohtainen-, pienryhmä- ja luokkaohjaus sekä työelämään tutustuminen (TET). 

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus

Oppilaalla on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9.  Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta voi saada oppilas, joka tarvitsee lisätukea jatko-opintovalmiuksien kehittämiseen sekä perusopetuksen jälkeisten opintojen suunnitteluun ja hakeutumiseen liittyen. 

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta saavalle oppilaalle tehdään jatko-opintosuunnitelma. 

Jatko-opinnot ja oppivelvollisuus

Oppivelvollisen on hakeuduttava perusopetuksen jälkeen oppivelvollisille tarkoitettuun koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan tai aikuisten perusopetuksen päättymistä valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta tai muutoin. 

Oppivelvollisuus päättyy nuoren täyttäessä 18 vuotta tai kunnes on suorittanut ylioppilastutkinnon/ammatillisen tutkinnon/ulkomaisen vastaavan tutkinnon.

Raahessa oppivelvollisuuden suorittamista ohjaa ja valvoo oppivelvollisuuden vastuuvalvoja, opinto-ohjaaja Aija Rantasuo.

Oppivelvollisuuden vastuuvalvoja    
Aija Rantasuo    
VALPAS kuntavalvoja    
puh. 040 1365 168    
aija.rantasuo [at] raahe.fi (aija[dot]rantasuo[at]raahe[dot]fi)

Oppilaanohjauksen kehittämistyöryhmän puheenjohtaja    
Elisa Tuukkanen    
Vihannin yhtenäiskoulun oppilaanohjaaja    
puh. 040 3110 380    
elisa.tuukkanen [at] raahe.fi (elisa[dot]tuukkanen[at]raahe[dot]fi)