Kiusaamisen puuttumisen malli

Kouluissa tehtävä kiusaamista ehkäisevä työ on ensiarvoisen tärkeää. Tätä työtä tehdään monin eri tavoin läpi koko kouluajan. Siitä huolimatta kiusaamistapauksia ilmenee kouluilla ja niiden käsittelemiseen tarvitaan kaupungin yhteinen malli. Raahessa on nyt kirjattu peruskoulujen oma kiusaamiseen puuttumisen prosessi, joka noudattaa rakenteeltaan kaupungissa jo aiemmin kehitettyä käytöksen portaat -toimintamallia. Malli on tehty yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Kiusaamisen puuttumisen prosessi on kirjattu opetussuunnitelmaan liite 5 Kurinpito- ja turvaamistoimet Raahen opetustoimessa.