Koulukuraattori

Koulukuraattoritoiminta on oppilaan tukemista ja yhteistyötä huoltajien, opettajien ja oppilaan muun sosiaalisen verkoston kanssa.

Työn tavoitteena on tukea opintojen suorittamista, oppilaan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Koulukuraattori osallistuu koulujen opiskeluhuoltoon, käy yksilöllisiä ja ryhmäkeskusteluja, selvittää opiskelijan tarvitsemia yksilöllisten opetusjärjestelyjen mahdollisuuksia ja luo tarpeen vaatiessa oppilaan tueksi sosiaalisia verkostoja. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan jatkohoitoon tai muiden tukitoimien piiriin. Kuraattori voi auttaa oppilaita myös koulutuksen nivelvaiheissa.

Koulukuraattori on mukana toteuttamassa koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa, eli mm. suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteisöllisyyteen, viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue POHDE tuottaa koulukuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen. 

Raahen alueen peruskoulujen koulukuraattorit.

Vastaava koulukuraattori

Vastaava koulukuraattori palveluita on saatavana kaikille oppilaitoksille ja päiväkodeille. Vastaavan kuraattorin työtehtäviin kuuluu mm. toimia tarvittaessa työparina koulukuraattorille, koulupsykologille tai kouluterveydenhoitajalle, tarjota konsultointiapua lastensuojelullisissa asioissa ja häneen voi olla yhteydessä kuraattorin apua vaativissa kiireellisissä asioissa oman yksikön koulukuraattorin ollessa poissa töistä.

Elina Linna (ent. Holmström)
Vastaava kuraattori
elina.linna [at] pohde.fi
0403537902