Tapahtumajärjestäjän lupaopas

Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia monenlaisista luvista, ilmoituksista ja suunnitelmista. 

Viranomaisvaatimukset riippuvat aina tapahtuman koosta ja luonteesta. Tältä sivulta löydät raahelaiselle tapahtumajärjestäjälle suunnattua tietoa tapahtumissa tavallisimmin tarvittavista luvista. 

Varmista aina viimeisin tieto lupavaatimuksista ja aikatauluista lupa-asiasta vastaavalta viranomaiselta. 

Luvat, ilmoitukset ja suunnitelmat

Yleisimpiä, lähes kaikkiin tapahtumiin tarvittavia lupia:

Meluilmoitus

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tällaisia tapahtumia ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja. 

Yleisötilaisuudesta ei tarvitse tehdä meluilmoitusta seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • Tilaisuudessa ei aiheudu melua muusta kuin äänentoistolaitteista.
 • Tilaisuus järjestetään yksipäiväisenä, kertaluontoisena tapahtumana.
 • Tilaisuudessa ei käytetä äänentoistolaitteita klo 22 jälkeen.

Myös ilman meluilmoitusta järjestettävissä tapahtumissa järjestäjän tulee huolehtia asianmukaisesta meluntorjunnasta, jotta melusta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapurustolle.

Jätä hakemuksesi vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa Lupapiste.fi-palvelussa. 

Lisätietoja ympäristönsuojelun mukaisista ilmoituksista.

Maanomistajan luvat

Maanomistajan luvat

Tapahtuman järjestämiseksi tarvitaan aina maanomistajan kirjallinen lupa maankäyttöön.  

Mikäli tapahtuma järjestetään Raahen kaupungin omistamalla ja hallinnoimalla alueella, toimi seuraavasti:

 • Jos olet järjestämässä tapahtumaa torialueilla (Härkätori, Raahelan tori, Rantatori ympäristöineen), lähetä hakemuksesi Praatiin osoitteeseen praati [at] raahe.fi.
 • Jos tapahtumasi tarvitsee lupia katualueiden tai muiden kaupungin omistamien maa-alueiden käyttämiselle, poikkeaville liikennejärjestelyille tai kaupunkialueelle sijoitettaville mainoksille ja opasteille, lähetä hakemuksesi osoitteeseen tekninen.keskus [at] raahe.fi.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Mikäli poikkeavat liikennejärjestelyt tai tapahtumamainonta tapahtuu ely-keskuksen hallinnoimalla tieosuudella, noudata ely-keskuksen ohjeistuksia: 

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuudesta laaditaan pelastusviranomaiselle tarkastettavaksi toimitettava pelastussuunnitelma, mikäli  

 • tapahtumaan odotetaan osallistuvan samanaikaisesti yli 200 ihmistä (tai yli 100 henkilöä, jos yleisönä on erityisryhmiä, kuten pienet lapset, vanhukset tai liikuntarajoitteiset)
 • tapahtumassa käytetään avotulta, ilotulitteita tai pyrotekniikkaa tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
 • tapahtuma järjestetään sisätilassa, jota ei ole suunniteltu yleisötapahtumiin ja yleisömäärä on yli 100 henkilöä
 • tapahtumassa on käytössä tilapäismajoitus
 • tapahtuman poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta  
 • tapahtuman luonne aiheuttaa ihmisille erityistä vaaraa.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa esitettävistä tiedoista löydät listauksen poliisin kotisivuilta.

Pelastussuunnitelman sekä liitteeksi tulevan ensiapusuunnitelman mallipohjat löydät pelastustoimen kotisivuilta.

Lähetä suunnitelmasi viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa sähköpostitse osoitteeseen pelastuslaitos.palotarkastaja [at] pohde.fi.

Ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon

Ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus tapahtumasta ympäristönterveydenhuoltoon, mikäli tapahtumaan osallistuu yhtäaikaisesti vähintään 500 henkeä tai jos tapahtumassa on elintarvikemyyntiä, -tarjoilua tai tupakkatuotemyyntiä.  

Raahe kuuluu Kalajoen kaupungin ympäristönterveydenhuollon alueeseen. Lähetä hakemuksesi 14 vuorokautta ennen tapahtumaa sähköpostitse osoitteeseen ymparistoterveydenhuolto [at] kalajoki.fi.

Lisätietoja sekä hakemuslomakkeet löydät Kalajoen kaupungin kotisivuilta.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

Yleisötilaisuudesta tehdään ilmoitus poliisille lähes kaikissa tapauksissa. 

Ilmoitus tulee tehdä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Tilaisuuksista, jotka edellyttävät liikennejärjestelyjä, ilmoitus on tehtävä aikaisemmin. Mikäli tilaisuudessa tarvitaan liikenteenohjaajia tai tilapäisiä järjestyksenvalvojia, ilmoitus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. 

Mikäli kyseessä on suuri tai monipäiväinen tapahtuma, ota yhteyttä järjestämispaikan poliisilaitokseen jo järjestelyjen alkuvaiheessa. 

Lisätietoja ja yhteystiedot löydät poliisin kotisivuilta.

 

Muita lupia ja huomioitavia asioita

Tapahtuman luonteesta riippuen saatat tarvita myös näitä lupia:

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueilmoitus

Mikäli tapahtumaan sisältyy yli 100 henkilön majoittumista teltoissa, matkailuvaunuissa tai -autoissa enintään 14 vuorokauden ajan, tulee järjestäjän tehdä ilmoitus tilapäisestä leirintäalueesta.  

Mikäli leirintäalue sijaitsee Raahen kaupungin alueella, tulee leirintäalueilmoitus tehdä Raahen kaupungin ympäristönvalvontaan. Jätä hakemuksesi vähintään kolme kuukautta ennen tapahtumaa Lupapiste.fi-palvelussa.

Lisätietoja leirintäalueilmoituksesta. 

Anniskelulupa

Anniskelulupa

Yleisötilaisuudessa tapahtuva alkoholin anniskelu on aina luvanvaraista toimintaa. Hae lupaa anniskelulle tapahtumassa aluehallintovirastosta. Hakemuksen käsittelyaika on vähintään 1 kuukausi.

Lisätietoja ja lupahakemuksen löydät aluehallintoviraston kotisivuilta.

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Ilotulitusnäytöksestä pitää ilmoittaa, vaikka se olisi osa muuta yleisötilaisuutta. Näytöksen voi järjestää vain Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta luvan saanut ammattimainen yritys. 

Ilmoita ilotulitusnäytöksestä järjestämispaikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Voit tehdä ilmoituksen myös poliisin verkkoasioinnissa.

Lisätietoja ja hakulomake poliisin kotisivuilla.

Musiikin tapahtumalupa

Musiikin tapahtumalupa

Tapahtumien järjestäminen ja musiikin käyttö keikoilla, konserteissa, yritystapahtumissa ja juhlissa tarvitsee aina luvan riippumatta siitä, ovatko ne fyysisiä livetapahtumia vai striimattuja virtuaalitapahtumia. Luvan hankkii tapahtuman vastuullinen järjestäjä tai esityspaikan hallinnoija.  

Lisätietoja ja hakemusohjeet löydät Teoston kotisivuilta

Tavara-arpajaiset ja rahankeräys

Tavara-arpajaiset ja rahankeräys

Pääsääntöisesti kaikkeen rahankeräykseen tarvitaan joko ilmoitus poliisille tai poliisihallituksen lupa. 

Katso lisätiedot poliisin kotisivuilta.  

Tilapäiset rakenteet

Tilapäiset rakenteet

Luvanvaraisten tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, jos ne eivät aiheuta vaaraa henkilö‐ tai muulle turvallisuudelle ja ovat paikallaan ja käytössä enintään kaksi viikkoa. 

Tilapäisten rakennelmien kantavien rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta on annettava tarvittaessa luotettava selvitys. Tutustu määräyksiin tarkemmin Raahen kaupungin rakennusjärjestyksestä. 

Lisätietoja saat Raahen rakennusvalvonnasta.

Tutustu myös tapahtumajärjestäjille suunnattuun ohjeeseen: Tapahtumissa käytettävät kevyt-, pika- ja pop up -teltat.