Sähköisen asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Raahen kaupungin sähköisen asiointipalvelun saavutettavuusseloste koskee CaseM Asiointi -järjestelmällä toteutettuja verkkopalveluja, kuten sähköisiä avustushakemuksia ja palautepalvelua.

Järjestelmätoimittaja Fujitsu on laatinut selosteen 6.10.2020, selostetta on päivitetty 30.12.2020 ja 9.5.2022. Fujitsu on arvioinut palvelun saavutettavuutta käyttämällä apuna saavutettavuustestaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja. Lisäksi koehenkilöt ovat testanneet verkkopalvelua näppäimistöllä ja ruudunlukijalla.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

CaseM Asiointi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

WCAG 1.3.1 A, Informaatio ja suhteet

Otsikkotasot poikkeavat HTML-standardista sen osalta, että asiointipalvelun nimi lomakkeen otsikkona on H1. Seuraavaa taso on lomakkeen välilehti, mutta se ei toteutusteknisistä syistä johtuen näy otsikkotasona. Kenttäryhmät ovat otsikkotasoa H3. Tilanne saattaa olla epäselvä ruudunlukijan käyttäjälle.

WCAG 1.3.4 AA Asento, WCAG AA 1.4.10 Responsiivisuus

Lomakekohtaisista toteutuksista riippuen lomakkeissa saattaa olla käytössä rakenne-elementtejä, jotka edellyttävät kapeilla näytöillä vaakasuuntaista vieritystä tai eivät toimi apuvälineiden kanssa. Lomakkeiden tekijät käyttävät näitä rakenteita, jos kerättävän tiedon tyyppi sitä edellyttää. Lomakkeen lähetysvaiheessa vahvistus-ikkuna saattaa aueta joillakin pienikokoisilla näytöillä sivun ylälaitaan, jolloin toimintapainiketta voi olla vaikea löytää.

WCAG 3.3.1 A Virheen tunnistaminen

Jos pakollisia kenttiä on jäänyt tyhjäksi, tulee ilmoitusteksti punaisena sivun alkuun ja ko. kenttien kohdalle. Ruudunlukijan käyttäjä joutuu etsimään tyhjät kohdat selaamalla kentät uudelleen läpi. Tilanne on ongelmallinen, jos lomakkeessa yksittäiset välilehdet ovat erityisen pitkiä. Lomakkeiden tekijät pyrkivät jaksottamaan lomakkeet helposti käsiteltäviin osiin.

WCAG 3.3.2 A Nimilaput tai ohjeet

Valintanappeja (radio button) lomakkeilla käytettäessä niiden merkintätapa HTML-koodissa ei tue ruudunlukijoiden käyttöä. Lomakkeissa suositaan sen vuoksi alasvetovalikko-tyyppisiä kenttiä. Lomakkeiden kenttien nimeäminen, merkintä ja ohjeet ovat lomakkeen tekijän hallittavissa.

WCAG 2.2.5 Uudelleentunnistautuminen

Suomi.fi-tunnistusta käytettäessä istunnon enimmäispituus on 30 minuuttia. Istunnon vanhenemisesta tulee varoitus, mutta jos istunto siitä huolimatta pääsee vanhenemaan, ei käyttäjä pysty tallentamaan keskeneräistä lomaketta. Keskeneräisen lomakkeen tallennus on mahdollista istunnon aikana. Tallennus edellyttää syötettyjen tietojen oikeamuotoisuutta.

WCAG 1.1.1 Kuvien sisältämä tieto

Kun tunnistamaton käyttäjä lähettää lomaketta, saattaa reCAPTCHA-varmennus edellyttää joissain tapauksissa kuvan tunnistamista. Tunnistustapa on havaittavuudeltaan ja ymmärrettävyydeltään hankala. Tarjolla on äänivaihtoehto, mutta vain englanniksi. Kuvat ja ääni ovat tarkoituksella epäselviä, jotta varmennuksen tarkoitus robottivastausten estämiseksi toteutuisi. Ongelmaa ei esiinny, jos käyttäjä tunnistautuu palveluun ennen lomakkeen täyttämistä.

WCAG 1.3.1 Lomakkeen PDF-tulosteessa ei ole merkitty otsikkotasoja

Otsikkotasojen puuttuminen saattaa vaikeuttaa navigoimista PDF-dokumentissa.

WCAG 1.4.3 AA Kontrasti

Joissain yksittäisissä kohdissa lomakkeessa tai PDF-tulosteessa saattaa esiintyä tekstin ja taustavärin heikko erottuminen suhteessa kirjasinkokoon.

Tulevat saavutettavuuskorjaukset

Järjestelmätoimittaja on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Toimittaja pyrkii korjaamaan verkkopalvelun puutteet järjestelmäkehittämisen yhteydessä. Ensimmäisenä korjauslistalla ovat otsikkorakenteiden ja PDF-tiedostojen saavutettavuuden parantaminen.

Mahdolliset muut puutteet palvelussamme

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta verkkopalvelun ylläpitäjälle. Voit tehdä sen Raahen kaupungin saavutettavuuspalaute-verkkolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo [at] raahe.fi. Vastaamme palautteeseen neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
puh. 0295 016 000 (vaihde), saavutettavuus [at] avi.fi
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/