Ankkuri -hanke

Valtionavustus on tarkoitettu koulujen ja ankkuritoiminnan tai poliisin välisen yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseksi ja ongelmien kasautumisen ennaltaehkäisemiseksi. Opetuksen järjestäjät, joiden kunnissa ei ole ankkuritoimintaa, voivat kehittää koulujen ja poliisin välistä yhteistyötä. Avustuksella edistetään laadukkaan, turvallisen ja hyvinvointia tukevan esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin toteutumista, jolla voidaan ennaltaehkäistä lasten ja nuorten häiriökäyttäytymistä ja samalla ennaltaehkäistä jengiytymistä ja rikollisuutta.

Avustuksella tuetaan yhteistyön vahvistamista ja uusien toimintatapojen sekä hyvien käytäntöjen kehittämistä. Lisäksi avustuksella voidaan vahvistaa opetustoimen henkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista esimerkiksi varhaisen tunnistamisen ja ongelmien puheeksi ottamisen ja niihin puuttumisen osalta. Toimenpiteillä tuetaan toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi.

Ankkuri-ohjaajien työnkuva

Raahen peruskoulut ovat mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ”Nuorten jengiytyminen ja rikollisuuden ehkäiseminen” – hankkeessa, jonka toiminta-aika on 7.8.23-31.12.24. Hankkeessa kehitetään Ankkuri-ohjaajan työnkuvaa Raahen peruskouluille. Ankkuri-ohjaajat työskentelevät opetustoimen alaisuudessa.

Ankkuri – ohjaaja työskentelee kouluilla tilanteissa, joissa on käytöshäiriöitä, väkivalta- ja ilkivaltatilanteita sekä ryhmämuotoista häiriökäyttäytymistä. Ankkuri – ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa, Ankkuri – tiimin sekä nuorisopalveluiden kanssa. Ankkuri-ohjaaja työskentelee pääsääntöisesti yläkouluilla, mutta ryhmämuotoista häiriökäyttäytymistä havaittaessa myös alakouluilla. Ankkuri – ohjaaja työskentelee sekä koulujen työaikoina että tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin.

Ankkuri – ohjaaja kiertää Raahen peruskouluilla ja pyrkii kehittämään toimintaa, jolla ennaltaehkäistään ryhmämuotoista häiriökäyttäytymistä. Ankkuri – ohjaaja työskentelee sekä koulu – että vapaa-ajan toiminnoissa. Ankkuri-ohjaaja pyrkii aktiivisesti puuttumaan kouluilla havaitsemiinsa ilmiöihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ankkuri-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti hyvinvointiohjaajien kanssa ryhmämuotoisen häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi.

Mikäli koululla havaitaan ryhmämuotoista häiriökäyttäytymistä, rehtori/koulunjohtaja tai kuraattori ottaa yhteyttä Ankkuri-ohjaajaan. Ankkuri – ohjaaja kartoittaa tilanteen ja alkaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittää toimia, joilla häiriökäyttäytymiseen pystytään puuttumaan. Ankkuri-ohjaajat voivat olla mukana yhteisöllisessä oppilashuollossa.

Ankkuri-ohjaaja voi käydä keskustelua yksittäisen oppilaan kanssa, mikäli koululla tai vanhemmalla herää huoli oppilaan häiriökäyttäytymisestä. Ankkuri-ohjaaja vie oppilaan asiaa eteenpäin kuraattorille, mikäli oppilas tarvitsee vahvempaa tukea.

Mikäli oppilaalla tai oppilailla on häiriökäyttäytymistä, Ankkuri – ohjaaja voi olla rehtorin/opettajan/kuraattorin työparina puhutuksissa tai suunnitella ja toteuttaa ryhmämuotoista toimintaa, jonka myötä pyritään löytämään keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Ankkuri – ohjaajan rooli suunnitellaan monialaisessa opiskeluhuoltopalaverissa ja kirjataan muistioon. Mikäli koululla suunniteltu tuki ei ole riittävää, ohjataan oppilas Ankkuri-tiimin palveluihin.

Huoltajat voivat olla maanantaista torstaihin klo 14-15 suoraan yhteydessä Ankkuri – ohjaajaan, mikäli ilmenee huolta nuorten häiriökäyttäytymisestä. Ankkuri – ohjaaja vie tarvittaessa asiaa eteenpäin kuraattorille tai vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa suoraan Ankkuri - tiimille. Ankkuri-ohjaajat voivat olla oppilaiden mukana myös vapaa-ajan toiminnoissa ja näissä ilmenneissä asioissa he voivat olla yhteydessä Ankkuri-tiimiin, lastensuojeluun tai vanhempiin.

Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Kehittämistyön edetessä toiminnasta tiedotetaan lisää.

Ankkuriohjaajien yhteystiedot     
 
Hanna-Leena Mattila     
Puh. 040 130 8201     
hannaleena.mattila [at] raahe.fi (hannaleena[dot]mattila[at]raahe[dot]fi) 
 (Saloisten koulu,  Honganpalon koulu, Merikadun koulu, Antinkankaan koulu, Koivuluodon koulu ja Haapajoen koulu)     
 
Iida Salmela     
Puh. 040 130 8286     
iida.salmela [at] raahe.fi (iida[dot]salmela[at]raahe[dot]fi) 
(Pattasten koulu, Vihannin yhtenäiskoulu, Harakkamäen koulu, Keskuskoulu, Olkijoen koulu, Jokelan koulu ja Tikkalan koulu)