Luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen

Raahen kaupunki vastaa alueen omistajien hakemuksesta tai suostumuksella luonnonmuistomerkkien kuten puun, puuryhmän, siirtolohkareen tai muun niitä vastaavan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta yksityisellä maalla.

Koivu- ja mäntymetsää, taustalla vesialue.
Kuva: Terho Männistö.

Rauhoituksen perusteena tulee olla luonnonmuodostuman kauneus, harvinaisuus, maisemallinen merkitys, taiteellinen arvo tai muu vastaava syy. Kaupunki huolehtii luonnonmuistomerkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla.

Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Kunta voi omistajan hakemuksesta tai alueellisen ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei enää ole perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.