Vapautus vesijohto- tai viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartat löytyvät vesilaitosten omilta nettisivuilta (linkit sivussa).

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen laissa säädetyillä perusteilla. Vapautusta vesijohtoon / jätevesiviemäriin / hulevesiviemäriin liittymisestä voi hakea sähköisesti lupapiste.fi -järjestelmässä.