Avustajapalvelut

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Avustajapalveluita ja apuvälineitä voi hakea ottamalla yhteyttä koulun rehtoriin tai opetustoimen virastoon.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat liuskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa apuvälineiden osalta käytännön järjestelyt.