Saavutettavuusseloste

Raahen kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Raahen kaupungin verkkosivustoa kieliversioineen.

Vaatimustenmukaisuus

Raahen kaupungin verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Raahen kaupungin verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja ovat kaikki kaupungin vanhalla, graafisella pohjalla olevat tiedostot ja lomakkeet. Näistä osa on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, mitkä eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Asioiden hoitamiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään tekemään saavutettaviksi vuosien 2019-2020 aikana.

Ei-saavutettava sisältö on myös Henkilöstön yhteystiedot -hakupalvelu. Sivun sisältö on erittäin hankala käyttää ruudunlukijalla. Hakupalvelu on julkaistu Raahen kaupungin vanhan verkkosivuston yhteydessä vuonna 2014. Henkilöstön yhteystietoja koskeva hakupalvelu pyritään muokkaamaan saavutettavaksi 23.9.2020 mennessä. 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Raahen kaupungin verkkosivusto on julkaistu 28.9.2018. Tämä seloste on laadittu 30.8.2019. Selosteen tiedot perustuvat käyttäjätestaukseen ja itsearvioon. Sivuston testauksessa on ollut mukana eri tavoin toimimisesteisiä henkilöitä. Lisäksi apuna on käytetty testaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja.

Palaute ja yhteystiedot

Raahen kaupungin verkkosivuston saavutettavuuteen voi antaa palautetta ja ei-saavutettavaa sisältöä on mahdollista pyytää saavutettavassa muodossa. Palautteen voit antaa verkkolomakkeella (valitse lomakkeella aiheeksi saavutettavuus), sähköpostitse kirjaamo [at] raahe.fi tai puhelimella 08 439 3111 (vaihde). Raahen kaupungin kirjaamo lähettää palautteen eteenpäin verkkosivuston saavutettavuudesta vastaaville tahoille.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli Raahen kaupunki antaa saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai ei anna pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet ja osoitteet jatkotoimenpiteisiin.