Kouluterveydenhuolto

Oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osa opiskelijahuoltoa, jolla tarkoitetaan opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Koululaisen hyvinvointia ja terveyttä seurataan yksilöllisten terveystarkastusten ja -suunnitelman avulla. Kouluterveydenhoitaja tapaa lapsen ja huoltajan ennen koulun aloittamista lapsen 6-vuotistarkastuksessa. Peruskoululaiselle tehdään vuosittain terveystarkastus. Tarkastuksista kolme toteutetaan laajana tarkastuksena (1. luokalla, 5. luokalla ja 8.-9.-luokalla). Terveydenhoitajan vastaanotolle on mahdollisuus päästä tarvittaessa ilman ajanvarausta.

Kouluterveydenhuollon yhteistyötahoja, joihin oppilas tai perhe voidaan ohjata, ovat koulupsykologi, koulukuraattori, perheneuvola, toimintaterapia, fysioterapia, puheterapia ja ravitsemussuunnittelija. Oppilaalle järjestetään tarvittaessa erikoislääkärin tutkimuksena silmä- ja korvalääkärin tutkimus, psykiatrin ja psykologin tutkimukset. Koululääkäri voi tehdä lähetteen myös muihin erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Koulujen terveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät Raahen Seudun hyvinvointiyhtymän linkin takaa.

Muualla verkossa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde