Lapset puheeksi -keskustelu

Raahen kaupungissa käytetään yhtenä kodin ja koulun yhteistyömuotona Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmän mukaista Lapset puheeksi -keskustelua. Menetelmä tukee laajasti perheiden hyvinvointia ja Lapset puheeksi -keskustelua onkin käytössä useissa eri työpisteissä. Työmuodon käyttäminen tukee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittua ennaltaehkäisevän työn painotusta, oppilaan ja huoltajan osallisuutta sekä oppilaan yksilöllisten edellytysten, voimavarojen ja tarpeiden huomioimista osana oppilashuoltotyötä.

Raahen kouluissa keskustelua tarjotaan kaikille huoltajille luokilla 1 ja 7.  Lisäksi keskustelu on hyvä käydä silloin, jos lapsen tilanne muuttuu jollain tavalla (lapsen lähiaikuinen muuttuu koulussa tai kotona tai lapsen elämäntilanne muuttuu muulla tavoin). Myös huoltaja voi halutessaan pyytää Lapset puheeksi -keskustelua.

Lapset puheeksi -keskustelulla kartoitetaan lapsen arjessa olevia voimavaroja koulussa, vapaa-ajalla ja kotona. Keskustelun tarkoituksena on löytää niitä tekijöitä, jotka tukevat ja vahvistavat lapsen arjen sujumista. Huoltaja(t) ja opettaja miettivät yhdessä, miten lapsen arkea voidaan tukea eri kehitysympäristöissä olemassa olevien vahvuuksien kautta myös silloin, jos jossain kehitysympäristössä havaitaan haavoittuvuuksia.

Raahen kaupungin kouluissa työmenetelmästä käytetään sekä Lapset puheeksi -keskustelua että Lapset puheeksi -neuvonpitoa. Lapsen/nuoren mukanaolo kussakin keskustelussa päätetään erikseen tilanteen ja lapsen/nuoren kehitystason mukaan.

Muualla verkossa

Lapset puheeksi -lokikirjat