Eläinsuojat

Eläinsuojien ilmoituksenvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja valtioneuvoston asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014).

Tarvittavat lomakkeet löytyvät oikean palstan linkeistä. Lomakkeet jätetään täytettynä ympäristövalvontaan tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi.

Ympäristölupa / Ilmoitusmenettely

Uusia eläinsuojia koskee ympäristönsuojelulain ilmoitusmenettely. Vanhat ympäristöluvat ovat voimassa, kunnes niitä on tarvetta muuttaa. Tietyissä tapauksissa, kuten pohjavesialueella olevat toiminnot, tarvitsevat edelleen ympäristöluvan.

Lisätietoa ja eläimäärät löytyvät ympäristöhallinnon internet-sivuilta.

Ympäristölupahakemuksen ja eläinsuojailmoituksen voi tehdä SYKEn lomakkeita käyttäen.

Aumausilmoitus / Patterointi-ilmoitus

Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläintenpidosta, voidaan lantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa. Myös orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida aumassa.

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen voi tehdä Lupapisteessä tai Suomi.fi -lomaketta käyttäen.

Lannan levittäminen poikkeustilanteessa

Poikkeamismenettely on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan erityisen poikkeavissa olosuhteissa. Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos termisen kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita.

Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus on jätettävä mahdollisimman aikaisin, viimeistään lokakuun loppuun (31.10.) mennessä.

Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa on marraskuun viimeinen päivä (30.11.). Poikkeaminen koskee vain lantaa, ei orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita lannoitteita.

Ilmoituksen voi tehdä Suomi.fi -lomaketta käyttäen.