Jätteisiin liittyvät ilmoitukset

Ammattimainen jätteenkeräys

Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä jätelain 100 § mukainen ilmoitus sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista ja sen voi tehdä lupapiste.fi -palvelussa tai sivun linkistä löytyvällä lomakkeella.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja ilmoittaa jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Kertaluonteinen jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti muilla kuin pohjavesialueilla voidaan kertaluonteisesti hyödyntää maarakentamisessa pilaantumattomia ylijäämämaita (alle 500 m3), tiili- ja betonimurskeita (alle 300 m3) tai muita kiviainesperäisiä murskeita silloin, kun niillä voidaan korvata neitseellisten maa-ainesten käyttöä. Jätettä sisältävä rakenne on peitettävä tai pinnoitettava. Hyödyntämisessä on huomioitava myös jätehuoltomääräykset.Jätteen pienimuotoisesta sijoittamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos ilmoituksen tekee joku muu kuin hyödyntämispaikan omistaja, on omistajalta saatu kirjallinen hyväksyntä liitettävä ilmoitukseen.
Ilmoituksen voi tehdä alla löytyvällä lomakkeella ja sen voi toimittaa sähköisesti ymparisto [at] raahe.fi.

Ammattimaisesta ja laitosmaisesta jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa tulee tehdä MARA-asetuksen (843/2017) mukainen ilmoitus ELY-keskukseen.